Aktualności            O konkursie            Rejestracja            Harmonogram            Zasady            Komisja            Patronaty

Komisja Konkursowa
Przewodniczący Komisji

dr hab. inż. Marek STANUSZEK
Prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Członkowie Komisji

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny


dr hab. Krzysztof ŚLUSAREK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny


dr inż. arch. Krzysztof WIELGUS
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury


gen. bryg. rez. mgr Bogdan TWORKOWSKI

mgr Piotr KAPUSTA
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


mgr Robert SPRINGWALD
Wiceprezes Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 20 65, faks 12 628 20 66
Kontakt z Organizatorami: kosciuszko@pk.edu.pl
Serwis Główny Politechniki Krakowskiej: www.pk.edu.pl