Aktualności            O konkursie            Rejestracja            Harmonogram            Zasady            Komisja            Patronaty

Patronat honorowy

prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Patronat medialny

Internetowe Akademickie Radio Nowinki
Politechniki Krakowskiej

www.nowinki.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 20 65, faks 12 628 20 66
Kontakt z Organizatorami: kosciuszko@pk.edu.pl
Serwis Główny Politechniki Krakowskiej: www.pk.edu.pl