Aktualności            O konkursie            Rejestracja            Harmonogram            Zasady            Komisja            Patronaty

Zasady
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu. Wszystkie pytania i zagadnienia, z jakimi spotkasz się w ramach kolejnych etapów konkursu, zostaną opracowane w oparciu o literaturę wyszczególnioną w poniższym wykazie.

Pobierz regulamin konkursu (aktualizacja: 5.03.2021 – pkt. 6 w par. 3)
Pobierz harmonogram konkursu
Pobierz wykaz literatury
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 20 65, faks 12 628 20 66
Kontakt z Organizatorami: kosciuszko@pk.edu.pl
Serwis Główny Politechniki Krakowskiej: www.pk.edu.pl