Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz


Komisja


Przewodniczący Komisji

dr inż. Marek BAUER
Prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Członkowie Komisji

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

dr hab. Krzysztof ŚLUSAREK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

dr inż. arch. Krzysztof WIELGUS
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

mgr Lilianna LEWANDOWSKA
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kierownik Muzeum PK

mgr Piotr KAPUSTA
Muzeum Krakowa