Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz


Komisja Konkursowa


 

Przewodniczący Komisji

dr inż. Marek BAUER
Prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Członkowie Komisji

prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

dr hab. Krzysztof ŚLUSAREK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

dr inż. arch. Krzysztof WIELGUS
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

mgr Piotr KAPUSTA
Muzeum Krakowa

mgr Robert SPRINGWALD
Wiceprezes Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie