Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz


O konkursie


Tadeusz Kościuszko – znakomity inżynier, Naczelnik powstania, pierwszy wybitny przywódca Narodu. Przez Thomasa Jeffersona nazwany „najczystszym z synów wolności”, który o tę wolność walczył na dwóch kontynentach. Chcąc uczcić pamięć o swoim wybitnym Patronie, Politechnika Krakowska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”.

Konkurs ma formułę dwuetapową. Aby wziąć udział w I etapie, należy wypełnić elektroniczny formularz, który pozwoli na przystąpienie do internetowego testu złożonego z 30 pytań zamkniętych. Dziesięcioro najlepszych uczestników (5 studentów i 7 uczniów) przejdzie do finału, który odbędzie się na Politechnice Krakowskiej.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

  • za zajęcie I miejsca – laptop oraz 2000 złotych;
  • za zajęcie II miejsca – czytnik e-booków i 1500 złotych;
  • za zajęcie III miejsca – słuchawki bezprzewodowe i 500 zł;
  • za zajęcie miejsc IV-XII – nagrody książkowe i gadżety związane z Politechniką Krakowską.

W XII edycji konkursu, wszyscy uczniowie uczestniczący w finale otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej! O liczbie przyznanych punktów zdecyduje kolejność miejsc uzyskana w finale. Najwyżej uplasowany uczeń zostanie zaopatrzony w aż 100 dodatkowych punktów uwzględnianych w rekrutacji na PK. Osoba, która uzyska drugi wynik wśród uczniów, otrzyma 80 punktów, a trzeciemu pod względem wyniku uczniowi przyznanych zostanie 60 punktów. Każdy z czworga pozostałych uczniów otrzyma 50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegóły dotyczące przyznawania punktów i ich liczby zawarto w regulaminie.UWAGA: w konkursie nie mogą brać udziału studenci kierunku historia.

Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

nagrody w konkursie laptop+2000 zł, tablet + 1500 zł, czytnik e-booków + 500 zł oraz dodatkowe punkty rekrutacyjne