Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz


Zasady


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Wszystkie pytania i zagadnienia, z którymi spotkasz się w ramach kolejnych etapów rywalizacji, zostaną opracowane w oparciu o literaturę wyszczególnioną w poniższym wykazie.